iconV
search
Trang chủ Lao động, việc làm Việc tìm người ::

VIEC TIM NGUOI GAP

TONG CONG TY DU LICH VIET NAM
    SO KE HOACH DAU TU HA NOI
       
   CONH TY CO PHAN DU LICH VA DICH VU HUNG HOAN
       Can tyen gap cac vi tri sau :
1) 5 nhan vien van phong:
    *Yeu cau :+ tot nghiep THPT tro len
                   +nhanh nhen ;trung thuc
    *cong viec:+truc dien thoai
                    +tu van cho khach hang
     *muc luong:+lam ca:800.000d/thang
                     +lam hanh chinh:1,6 trieud/thang
                     +lam ngoai gio:800.000d/thang
     *thoi gian lam viec:+Lam ca , lam hanh chinh:
                       Sang 8h_11h       chieu14h_17h
                                +lam ngoai gio:18h_20h
      Uu tien hoc sinh sinh vien lam ca
            Doi voi nhung nguoi chua co kinh nghiem ve du lich se duoc dao tao va lam viec tai cong ty
2)10 nhan vien phat thu moi, phat to roi
     *yeu cau +tuoi tu 18 tuoi tro len
                   +nhanh nhen trung thuc
*cong viec:phat to roi tai cac cong truong DH ,CD,TC
                phat thu moi cac dia chi co san
  *lam ca 2h/ca
   *muc luong:60.000d/ca
              tuyen nhan vien truc tiep tai cong ty
         *moi chi tiet xin lien he:anh LONG _phong nhan su cong ty
                     DT: 9763628( gap ngoai gio hanh chinh)
                                        Tu19h_22h
                              
 
 
Đăng tại Hà Nội ngày 20-10-2006. Đã được xem 937 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message hieu
Liên hệ qua email hieunt45@yahoo.com
Những tin mới đăng nhất của hieu Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  Viec can nguoi 420 Việc tìm người 30-12 Hà Nội
  CAN TUYEN RAT GAP 440 Việc tìm người 14-11 Hà Nội
  tuyen gap 413 Việc tìm người 10-11 Hà Nội
  can tuyen nguoi gap 402 Lao động, việc làm 03-11 Hà Nội
  VIEC TIM NGUOI GAP 936 Việc tìm người 20-10 Hà Nội