iconV
search
Trang chủ Lao động, việc làm Việc tìm người ::

SIEU THI BIG C TUYEN BO SUNG1.Ke toan vien, ke toan kho - quy va nhan vien thu ngan cho ST Big C.
+ Nhan vien VP - van thu, thu ky va truc dien thoai
Yeu cau: TN TC, CD va DH nganh KT va van thu VP.
2.5 thu ngan ST va 15 NV ban hang
+Nu cho gan hang trang suc, my ky.
+Nam, nu cho gian hang thoi trang va dien tu - dien may.
+5 nhan vien ban hang tang cuong vao T7 va CN.
+10 nhan vien gioi thieu SP va lam chuong trinh QC tai ST.
3.10 nam giao hang theo xe oto, 5 sap dat hang tai ST
+10 nam bao ve lam ca sang hoac chieu, 4 bao ve dem 22 - 7 h
Yeu cau: TN PTTH, TC hoac SV, giao tiep tot
4. 5 nam bao tri,SC va van hanh he thong dien - dien lanh ST.
"Lam HC hoac ca cho DT tai ST Big C - ST Sao.Luong :900.000-1.600.000 "Truc tiep nop ho so xin viec tai : so 76 pho DOC NGU - BA DINH - HA NOIDT :7615.245 - 9142.747 - 0912.254.309
Đăng tại Hà Nội ngày 23-05-2007. Đã được xem 547 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message tran anh truong
Liên hệ qua email toidangcodon8494@yahoo.com
Những tin mới đăng nhất của tran anh truong Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  Tuyen cong nhan lap rap dien tu 9 Việc tìm người 21-10 Hà Nội
  Tuyen cong nhan 372 Việc tìm người 21-10 Hà Nội
  CAN LAI XE 493 Việc tìm người 02-10 Hà Nội
  TUYEN NHAN VIEN SIEU THI 257.086 Việc tìm người 02-10 Hà Nội
  DAY CHUYEN LAP RAP OTO - XE MAY 114 Việc tìm người 15-09 Hà Nội