iconV
search
Trang chủ Các dịch vụ khác ::

phim tài liệu chiến tranh thế giơi lần 2 (world war 2)

cCHÃ?NG TÃ?I TRÃ?N TRá»?NG MANG Ä?ẾN CHO CÃ?C BẠN TRá»?N Bá»? PHIM TÃ?I LIá»?U
Ä?á»? CHIẾN THẾ GIá»?I THỨ 2
TRá»?N Bá»? Gá»?M17 DVD ( Tá»?NG HỢP TOÃ?N Bá»? Lá»?CH SỬ CHIẾN TRANH THẾ GIá»?I TỪ NÄ?M 1930 ) TẤT CẢ Ä?á»?U LÃ? NHá»®NG TƯ LIá»?U THIẾT THá»°C , Ä?ƯỢC THU THẬP TỪ NHIá»?U TƯ LIá»?U CỦA CÃ?C QUá»?C GIA .
Bá»? PHIM LÃ? Má»?T TƯ LIá»?U THIẾT THá»°C , Ná»?I DUNG Bá»? PHIM LÃ? NHá»®NG HÃ?NH ẢNH THẬT Vá»? CUá»?C CHIẾN TRANH VÃ?O THá»?I GIAN NÃ?Y , TẤT CẢ Ä?ƯỢC GIá»?I THIá»?U THÃ?NH TỪNG PHẦN , CÃ?C CUá»?C CHIẾN TRANH CỦA CÃ?C QUá»?C GIA
Trá»?n Bá»? Phim Tài Liá»?u Lá»?ch Sá»­ Thế Giá»?i ( Ä?ại Chiến Thứ 2 ) Tá»?ng Cá»?ng 17 DVD .Tất Cả Ä?ặc Biá»?t Chi Tiết ,Vá»? Câu Chuyá»?n Bất Hủ ,Và Tầm Quan Trá»?ng Của Cuá»?c Chiến Tranh Trong Thá»?i Gian Này, những trận chiến khá»?c liá»?t , Ä?ược ghi hinh lại rất rõ nét, bá»? phim có thá»? nói là 1 bá»? sÆ°u tập Ä?ặc biá»?t mà chúng tôi muá»?n gá»?i Ä?ến cho các bạn
Mong rằng bá»? phim tÆ° liá»?u này sẽ giúp ích Ä?ược cho các bạn, và Ä?á»? các bạn có thá»? tìm hiá»?u rõ hÆ¡n vá»? lá»?ch sá»­ thế giá»?i.
GIÃ? 300.000 VND
NHỮNG H�NH ẢNH CHƯA BIẾT V� CU�C CHIẾN TRANH VI�T NAM
PHIM T�I LI�U L�CH SỬ VI�T NAM
VI�T NAM CU�C CHIẾN TRANH 10.000 NG�Y
TR�N B� G�M 14 VCD CHẤT LƯỢNG V� THIẾT THỰC
 
TÃ?I LIá»?U DÃ?NG Ä?á»? THAM KHẢO VÃ? TÃ?M HIá»?U Vá»? Lá»?CH SỬ VIá»?T NAM
VIá»?T NAM CUá»?C CHIẾN TRANH  10.000 NGÃ?Y
(VIá»?T NAM THE TEN THOUSAND DAY  WAR)
 
TOÃ?N CẢNH CUá»?C CHIẾN TRANH VIá»?T NAM Ä?ƯỢC GÃ?I Gá»?N TRONG
10 VCD CHẤT LƯỢNG
VCD1: NGƯ�I MỸ � VI�T NAM
VCD2: Ä?Iá»?N BIÃ?N PHỦ
VCD3: SỨC MẠNH H�A LỰC
VCD4: XÃ? Há»?I DU KÃ?CH
VCD5: CU�C CHIẾN � N�NG TH�N
VCD6: Ä?á»?I LÃ?NH
VCD7: TẾT MẬU TH�N
VCD8: HÃ?A BÃ?NH
VCD9: NGƯá»?I MỸ Ä?ẦU HÃ?NG
VCD10: NGƯá»?I LÃ?NH KHÃ?NG Ä?ƯỢC CA NGỢI
3VCD Vá»?I NHá»®NG HÃ?NH ẢNH TRUNG THá»°C Vá»? CUá»?C CHIẾN TRANH VIá»?T NAM CỦA Ä?ẠO DIá»?N DANIEL COSTELLE
VCD11: B� MẬT CU�C CHIẾN
VCD12: B� MẬT CỦA VŨ KH�
VCD13: B� MẬT CỦA CON NGƯ�I
1VCD T�I LI�U L�CH SỬ
VCD14:
CHIẾN THẮNG BI�N GI�I 1950
HÃ? Ná»?I 12 NGÃ?Y Ä?Ã?M
CHIẾN TRANH NHÃ?N DÃ?N Ä?á»?A PHƯƠNG 1951-1953
 
GIÃ? 140.000 VND
( CHÃ?NG TÃ?I LUÃ?N LUÃ?N Ä?ẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM )
 (Chúng tôi sẽ Ä?á»?i ngay Ä?Ä©a má»?i nếu Ä?Ä©a gặp trục trặc trong  tuần Ä?ầu tiên.)
Má»?i VCD,DVD Ä?á»?u có há»?p Ä?Ä©a Ä?ầy Ä?ủ , có thá»? dùng Ä?á»? làm quà tặng cho những ngÆ°á»?i lá»?n tuá»?i trong gia Ä?ình thích tìm hiá»?u vá»? lá»?ch sá»­
Xem chi tiết tại website :
www.maxshopvn.com
GIAO H�NG TẬN NƠI TẠI :
TP.Há»? CHÃ? MINH â?? TP.Ä?Ã? NẴNG â?? TP. VŨNG TÃ?U â?? TP.BAN MÃ? THUá»?TKHI QUÃ? KHÃ?CH Gá»?I Ä?Iá»?N Ä?ẶT HÃ?NG
á»? CÃ?C Tá»?NH KHÃ?C CHÃ?NG TÃ?I GIAO HÃ?NG QUA Dá»?CH VỤ BƯU Ä?Iá»?N ,
PHÃ? Gá»?I HÃ?NG LÃ? MIá»?N PHÃ?
HOTLINE: 0937.220.557
(GIAO H�NG K� CẢ THỨ 7 V� CHỦ NHẬT)
 
 
Đăng tại Tp.HCM ngày 06-06-2007. Đã được xem 722 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message boyhotvpop
Liên hệ qua email thegioiquangcaoonline@yahoo.com.vn
Những tin mới đăng nhất của boyhotvpop Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  anh văn cho trẻ em ! 262 Các dịch vụ khác 23-11 Tp.HCM
  Đĩa dạy anh văn cho trẻ em , rất hiệu ... 281 Các dịch vụ khác 23-11 Nơi khác
  Trọn Bộ Phim Tài Liệu Lịch Sử Thế ... 537 Các dịch vụ khác 23-11 Nơi khác
  LÀM CÁCH NÀO PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CHO ... 489 Các dịch vụ khác 23-11 Nơi khác
  phim cho baby phát triển trí tuệ ! 345 Các dịch vụ khác 23-11 Tp.HCM