iconV
search
Trang chủ Lao động, việc làm Người tìm việc ::

TOI MUON TIM KE TOAN TONG HOP

CONG TY CHUNG TOI MUON TUYEN GAP MOT KE TOAN TONG HOP > YEU CAU : TOT NGHIEP DAI HOC CHUYEN NGHANH TAI CHINH KE TOAN CO IT NHAT BA NAM KINH NGHIEM LAM VIEC BIET SU DUNG PHAN MEM KE TOAN BIET LAP BAO CAO TAI CHINH BIET LAP CAC DU AN AI CO NHU CAU XIN LIEN HE TRUC TIEP QUA TY :DIA CHI :CONG TY CP DAU TU TAI CHINH VI NA P B 102 SO 14-16 PHO HAM LONG ,QUAN HOAN KIEM .HA NOI
DT:049446882
HOAC QUA DI DONG 0987366388 (GAP NGA )
Đăng tại Hà Nội ngày 28-07-2007. Đã được xem 888 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message nguyen quynh nga
Liên hệ qua email phohoa2003@yahoo.com
Những tin mới đăng nhất của nguyen quynh nga Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  TOI MUON TIM KE TOAN TONG HOP 887 Người tìm việc 28-07 Hà Nội