iconV
search
Trang chủ Bất động sản Đất ::

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ NHÀ ĐẤT MỚI BAN HÀNH

 
123/2007/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 
Ban hành : 27/07/2007   - 
 
06/2007/TT-BTNMT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước... 
Ban hành : 15/06/2007   -
 
11/2007/CT-TTg   -   Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. 
Ban hành : 08/05/2007   -
 
82/2006/QH11   -   Luật Công chứng. 
Ban hành : 12/12/2006   -
 
81/2006/QH11   -   Luật Cư trú.
Ban hành : 12/12/2006   -  
 
138/2006/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 
Ban hành : 15/11/2006   - 
 
 
05/2006/TT-BXD   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 
Ban hành : 01/11/2006   -  
 
34/2006/CT-TTg   -   Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở. 
Ban hành : 26/09/2006   -  
 
23/2006/NQ-CP   -   Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ. 
Ban hành : 07/09/2006   - 
 
90/2006/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 
Ban hành : 06/09/2006   -
 
1037/2006/NQ-UBTVQH11   -   Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. 
Ban hành : 27/07/2006   -
 
08/2006/QĐ-BTNMT   -   Quyết định ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Ban hành : 21/07/2006   -  
 
63/2006/QH11   -   Luật Kinh doanh bất động sản. 
Ban hành : 12/07/2006   -
 
 
36/2006/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất. 
Ban hành : 28/04/2006   -   
 
 
56/2005/QH11   -   Luật Nhà ở. 
Ban hành : 09/12/2005   -  

33/2005/QH11   -   Bộ luật Dân sự. 
Ban hành : 27/06/2005   -   
01/2005/TT-BTNMT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai. 
Ban hành : 13/04/2005   -  
 
188/2004/NĐ-CP   -   Nghị định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 
Ban hành : 16/11/2004   -  
 
181/2004/NĐ-CP   -   Nghị định về thi hành Luật Đất đai. 
Ban hành : 29/10/2004   -  
 
13/2003/QH11   -   Luật Đất đai. 
Ban hành : 10/12/2003   -  
 
61-CP   -   Nghị định về mua bán và kinh doanh nhà ở. 
Ban hành : 05/07/1994   -  
 
 
 
 
Công Ty Kinh Doanh Nhà và Dịch Vụ Địa Ốc LỘC ĐIỀN
Đăng tại Tp.HCM ngày 09-09-2007. Đã được xem 20.746 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message CTY ĐỊA ỐC LỘC ĐIỀN
Liên hệ qua email locdienreal@hotmail.com
Điện thoại (84-8) 9.013.811
Di động 0918.293.533
Những tin mới đăng nhất của CTY ĐỊA ỐC LỘC ĐIỀN Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  BÁN CĂN HỘ CAO CẤP ĐẸP TRUNG TÂM 398 Chung cư 07-10 Tp.HCM
  BÁN NHÀ ĐẸP HẺM XE HƠI TRUNG TÂM TM Q.1 307 Bất động sản 07-10 Tp.HCM
  BÁN NHÀ ĐẸP HẺM XE HƠI TRUNG TÂM TM Q.3 301 Bất động sản 07-10 Tp.HCM
  BÁN ĐẤT NỀN DỰ ÁN KHU QUY HOẠCH MỚI 69.074 Đất 07-10 Tp.HCM
  NHIỀU NHÀ ĐẸP BÁN GẤP NỘI BỘ KHU ... 60.999 Nhà mặt đường 07-10 Tp.HCM