iconV
search
Trang chủ Lao động, việc làm Người tìm việc ::

CHUYEN VE AUTO CAD (giup ban hoan thanh cong viec)

HOAI: CO KINH NGHIEM VE CAD CO KHI ( HIEN DANG LAM VIEC THIET KE VE CAD CHO CONG TY) CO NHU CAU LAM THEM TRONG LINH VUC SAU: Chuyen ve thiet ke CO KHI, trien khai cac chi tiet CHAN, BE, DOT, thanh chi tiet phoi ban dau de gia cong. Nhan ve va gia cong chi tiet mau theo yeu cau cua khach hang (CHAN, BE, DOT tren MAY CNC). Nhan ve ban DO AN cho SINH VIEN. LIEN HE: 0933.542.598 or 0939.724.874 EMAIL: nguyenhoai0512@yahoo.com.vn DAM BAO NHANH CHONG, CHINH XAC. GIA HOP LY. RAT HAN HANH KHI DUOC PHUC VU.  
Đăng tại Tp.HCM ngày 24-02-2011. Đã được xem 949 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message NGUYEN TAN HOAI
Liên hệ qua email nguyenhoai0512@yahoo.com.vn
Điện thoại 0933542598
Di động 093354259
Những tin mới đăng nhất của NGUYEN TAN HOAI Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  CHUYEN VE AUTO CAD (giup ban hoan thanh cong viec) 948 Người tìm việc 24-02 Tp.HCM
  CHUYEN NHAN VE AUTO CAD CO KHI (giai phap CAD) 815 Người tìm việc 24-02 Tp.HCM
  Nhan Gia Cong Kim Loai (Chan,Be,Dot CNC Cat LASER 677 Người tìm việc 24-02 Tp.HCM
Nhan Gia Cong Chi Chan, Be Kim loai (cat LASER) 423 Tìm đối tác kinh doanh 24-02 Tp.HCM
  Nhan DECOR Thang May (Trang Tri Phong Thang) 514 Người tìm việc 24-02 Tp.HCM