iconV
search
Trang chủ Điện thoại di động Phụ kiện ::

Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W

Sửa chữa màn hình laptop
Sửa chữa màn hình laptop,Thay màn hình latop, Thay màn hình laptop acer, toshiba, dell, sony, ibm, lenovo,asus,samsung tại nhà hà nội.
| Thay màn hình Sony | Thay màn hình Toshiba | Thay màn hình Dell | Thay màn hình IBM | Thay màn hình Lenovo | Thay màn hình Acer | Kingston | Thay màn hình BenQ | Thay màn hình ASUS | Thay màn hình Apple | Thay màn hình Fujitsu | Thay màn hình nec | Thay màn hình Sharp | Thay màn hình LG | Thay màn hình SamSung | Thay màn hình HP-Compaq | Thay màn hình MSI | Thay màn hình Gateway | Thay màn hình Gigabyte |
STT


Tên sản phẩm
 


Thay Màn 8.9 wide led dùng cho Asus, acer
 


Màn hình 10.1 led cáp bé
 


Màn hình 10.1/10.2 led cáp to cho lenovo S10
 


Màn hình 11.6 wide led 1366 x 768 Acer, Asus
 


Màn hình 11.1 wide(led) dùng cho VAIO TX
 


Màn hình 11.1 wide(led) dùng cho VAIO TZ
 


Man hinh 12.1 led dùng cho DV2
 


Màn hình 12.1 Vuông
 


Màn hình 12.1 wide( Dell 700M)
 


Màn hình 13.4 led dày for DV3
 


Màn hình 13.3 led mỏng For DV3
 


Màn hình 13.3 wide gương (1280 x 800)
 


Màn hình 13.3 wide(led) dùng cho VAIO SZ đời cao
 


Màn hình 13.3 wide gương SZ chuẩn
 


Màn hình 13.3 vuông
 


Man hinh 14.0 led D1
 


Màn hình 14.0 led A1 mỏng
 


Màn hình 14.0 led for sony CW
 


Màn hình 14.0 vuông
 


Màn hình 14.0 Wide (1280 x 768)
 


Màn hình 14.1 Wide (1280 x 800)
 


Màn hình 14.1 Wide (1440 x 900) (Led)Cao phân giải
 


Màn hình 14.1 vuong (768 x 1024) IBM T4X
 


Màn hình 15.4 Wide (1280 x 800)
 


Màn hình 15.4 Wide (1440 x 900) Cao phân giải
 


Màn hình 15.6 Wide
 


Màn hình 15.6 Led
 


Màn hình 15.1 Vuông
 


Man hinh 16.0 wide
 


Man hinh 16.4 wide for fw 1 bóng
 


Man hinh 16.4 wide for fw 2 bóng
 


Màn hình 17.4 Wide (1440 x 900)
 


Màn hình 17.3 wide ( 1366 x 768)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA Add: - Số 48, ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 3767 8186 - 04 37 368268 Hotline: 097539 3333 Website: www.domuc-mayin.com
www.phunggia.com.vn
www.maytinhphunggia.com Email : linhnt.phunggia@gmail.com
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Sửa màn hình laptop Sony Vaio VGN-NS230E/W
Đăng tại Hà Nội ngày 01-10-2016. Đã được xem 121 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng nguyen duy thai
Liên hệ qua email dietvirusmaytinhtainha@gmail.com
Điện thoại 0984389222
Những tin mới đăng nhất của nguyen duy thai Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  Sửa máy fax tại nhà Hoàn Kiếm ... 76 Máy tính, linh kiện 01-10 Hà Nội
Bán Adapter HP 18.5V - 3.5A 0905.335688. 189 Máy tính xách tay 01-10 Hà Nội
Bán AC Adapter Toshiba (15V - 5A) 0905.335688. 150 Máy tính xách tay 01-10 Hà Nội
Bán Adapter Sony (16V - 3.75A) 0905.335688. 141 Máy tính xách tay 01-10 Hà Nội
Bán Adapter HP 19V - 4.74A VANG giá rẻ nhất ... 84 Máy tính xách tay 01-10 Hà Nội