iconV
search
Trang chủ Tìm đối tác kinh doanh ::

THIET BI PHONG THI NGHIEM, THIET BI KIEM TRA SON, DA GIAY, CAO SU, THUC PHAM, DUOC PHAM, MOI TRUONG

HIEN LONG TECHNOLOGY CORPORATION
Chung toi chuyen cung cap cac thiet bi khoa hoc ky thuat, thiet bi phuc vu tat ca cac phong thi nghiem tu co ban den chuyen sau.
* Cac thiet bi chuyen kiem tra chat luong san pham nganh son, muc in, vat lieu phu nhu : May so mau (Color Meter), may do do bong (Gloss), do phu (Opacity), do do day lop phu, may kiem tra do mai mon mang son, kiem tra do ben co ly, kiem tra do ben vat lieu duoi cac dieu kien moi truong, QUV, phun suong muoi, cac thiet bi khuay tron, phan tan, dong hoa, nhu hoa tu thi nghiem nho phong thi nghiem den he thong phuc vu san xuat, day chuyen san xuat, cac he thong phun son, spray booths, Fume Hood.
* Cac thiet bi chuyen kiem tra san pham da giay, det nhuom, cao su. thiet bi kiem tra do keo gian (Tensile), kiem tra do ben nen (Compression), cac thiet bi thi nghiem chuyen cho giay (Shoes) dap ung cac tieu chuan cua hiep hoi giay da quoc te, Adidas, Nike,...
* Cac thiet bi kiem nghiem duoc pham, thu y, thuc pham, thuc an gia suc, thuy san.
* Cac thiet bi chuyen nganh vat lieu xay dung, be tong, xi mang, dat, nhua duong, khoang san...
* Chuyen tu van thiet bi, thiet ke xay dung phong thi nghiem tieu chuan, he thong noi that phong thi nghiem, ban ghe thi nghiem, ngan ke chua mau, nha kho, he thong ventilation.
* Ngoai ra chung toi con phuc vu cho nhieu linh vuc san xuat khac nhau
Moi thong tin xin vui long lien lac voi chung toi :
NGUYEN XUAN HAI
CONG TY CO PHAN CONG NGHE HIEN LONG
42/2 Trần Đình Xu, Quận 1, TpHCM.
Tel : (84-8) 3838 0255 - Fax : (84-8) 3838 0253
Cell phone : 0918 509 782
Email : xuanhai@hiltekvn.com
http://www.hiltekvn.com
www.thietbithinghiem.net
Skype : haihiltek
Đăng tại Tp.HCM ngày 29-08-2011. Đã được xem 450 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message NGUYEN XUAN HAI
Liên hệ qua email xuanhai@hiltekvn.com
Điện thoại 84-8- 3838 0255
Di động 0918 509 782
Những tin mới đăng nhất của NGUYEN XUAN HAI Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
VẬT TƯ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM SƠN-VẬT ... 425 Tìm đối tác kinh doanh 29-08 Tp.HCM
CỐC ĐO ĐỘ NHỚT MỰC IN - RIGOSHA JAPAN 745 Tìm đối tác kinh doanh 29-08 Tp.HCM
THIET BI PHONG THI NGHIEM, THIET BI KIEM TRA SON, ... 449 Tìm đối tác kinh doanh 29-08 Tp.HCM
  THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - THIẾT BỊ KHOA ... 406 Tìm đối tác kinh doanh 29-08 Tp.HCM
Thiết bị phòng thí nghiệm 992 Giới thiệu website 29-08 Tp.HCM