iconV
search
Trang chủ Dạy kèm sinh viên ::

HOC TIENG ANH VOI GIAO VIEN NUOC NGOAI

Day anh, anh van thuc dung danh cho hoc sinh, sinh vien, va cac anh chi doanh nhan co nhu cau nang cao trinh do giao tiep va hieu biet hon ve ngon ngu nguoi nuoc ngoai de di du lich, du hoc, dinh cu va doi tac trong moi lanh vuc.... Chung toi da tung day cho du hoc sinh cac nuoc va nguoi moi den dinh cu.Bao dam day phuong phap tot nhat,hay nhat va nhanh nhat. De biet them moi chi tiec xin lien lac anh DAVID hay goi cho anh HIEU.Dien thoai #0165 277 2669 - 0165 926 2316. Hoc phi uu tien cho hoc sinh,sinh vien...Hoc bao gom; Public speaking, Comprehension, Conversation, pronunciation...Thanh that cam on
Đăng tại Tp.HCM ngày 02-07-2011. Đã được xem 121 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng diep huynh thao duyen
Liên hệ qua email Liên hệ với người đăng tin
Điện thoại 0989989435
Những tin mới đăng nhất của diep huynh thao duyen Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  DAY ANH VAN THUC DUNG DANH CHO TAT CA 51 Dạy kèm sinh viên 10-09 Tp.HCM
  VIET KIEU DAY ANH VAN GIAO TIEP THUC DUNG 57 Dạy kèm sinh viên 12-07 Tp.HCM
  HOC TIENG ANH VOI GIAO VIEN NUOC NGOAI 120 Dạy kèm sinh viên 02-07 Tp.HCM
  HOC ANH NGU VOI GIAO VIEN NUOC NGOAI 54 Dạy kèm sinh viên 24-05 Tp.HCM
  GIAO VIEN NUOC NGOAI DAY ANH VAN GIAO TIEP 80 Dạy kèm sinh viên 23-05 Hà Nội