iconV
search
Trang chủ Lao động, việc làm Việc tìm người ::

Cong ty May mac Tuyen dung Nhan su :

Cong ty TNHH NAHAL VINA, 100% von dau tu cua Han Quoc, Quy mo tren 1.000 Cong nhan,
Dia chi : 99 Ich Thanh, P. Truong Thanh, Quan 9, Tp.HCM; dt: 7301793; email: chile@nahalvina.com.vn

CAN TUYEN NHUNG VI TRI SAU:

1/ TRUONG PHONG HANH CHINH NHAN SU:
- Co kinh nghiem vi tri tuong duong o cong ty ve may mac 2 nam tro len
- Giao tiep duoc bang Anh Van, Vi tinh van phong
- Luong thoa thuan

2/ TRUONG PHONG XUAT NHAP KHAU:
- Co kinh nghiem vi tri tuong duong o cong ty ve may mac 2 nam tro len
- Giao tiep duoc bang Anh Van, Vi tinh van phong
- Luong thoa thuan

3/ KE TOAN VIEN - KIEM THU QUY:
- Co kinh nghiem ve may mac 01 nam tro len
- Giao tiep duoc bang Anh Van, Vi tinh van phong
- Luong thoa thuan

4/ CAN BO CUNG UNG (MUA VAT TU):
- Co kinh nghiem ve may mac 01 nam tro len
- Giao tiep duoc bang Anh Van, Vi tinh van phong
- Luong thoa thuan

5/ NHAN VIEN PHONG SAN XUAT (LAM BAO CAO SAN XUAT):
- Co kinh nghiem ve may mac 01 nam tro len
- Vi tinh van phong; Uu tien nguoi giao tiep duoc bang Anh Van
- Luong thoa thuan

Vui luong nop ho so qua email: chile@nahalvina.com.vn, hoac nop truc tiep tai dia chi tren! 99 Ích Thạnh, P. Trường Thạnh, Quận 9, Tp.HCM
Đăng tại Tp.HCM ngày 18-06-2008. Đã được xem 230 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message Vo Minh Tuan
Liên hệ qua email vmtuanhcm@gmail.com
Điện thoại 0982045996
Di động 0982045996
Những tin mới đăng nhất của Vo Minh Tuan Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  Cong ty May mac Tuyen dung Nhan su : 229 Việc tìm người 18-06 Tp.HCM