iconV
search
Trang chủ Tuyển sinh, đào tạo ::

Tuyen sinh Trung Cap Lien thong Dai hoc

Tuyen sinh trung cap lien thong dai hoc (Truong Dai hoc Lac Hong)
Nganh: Cong nghe thong tin, Ke toan, Tai chinh Ngan hang
Thoi gian on tap: 18/8/2008 (Toan, Anh van, Nguyen ly ke toan)
Moi chi tiet xin lien he:
179 VO Thi Sau, Phuong 7, Quan 3
Dt: 4.041.888 hoac 0902.88.72.73
Đăng tại Tp.HCM ngày 21-07-2008. Đã được xem 110.149 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message Huong
Liên hệ qua email Liên hệ với người đăng tin
Điện thoại 0902887273
Di động 0902887273
Những tin mới đăng nhất của Huong Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  Tuyen sinh Trung Cap Lien thong Dai hoc 109.149 Tuyển sinh, đào tạo 21-07 Tp.HCM
  Tuyen sinh Cao dang Lien thong len Dai hoc 378 Tuyển sinh, đào tạo 21-07 Tp.HCM