iconV
search
Trang chủ Tuyển sinh, đào tạo ::

TUYEN SINH LIEN THONG DAI HOC Y - DUOC

TRUONG DAI HOC Y THAI BINH MO LOP LIEN THONG TU TRUNG CAP Y DUOC LEN DAI HOC Y DUOC HE CHINH QUY
YEU CAU: TOT NGHIEP TRUNG CAP Y DUOC CHINH QUY, SAU 2 NAM KINH NGHIEM MOI DUOC DU THI
MO LOP TAI CHUC Y DUOC ( HE VUA HOC VUA LAM )
LIEN HE VAN PHONG TUYEN SINH:0977061204
Đăng tại Hà Nội ngày 24-04-2009. Đã được xem 515 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message cao van thong
Liên hệ qua email thong.cvn@gmail.com
Điện thoại 0977061204
Di động 0977061204
Những tin mới đăng nhất của cao van thong Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  NHAN LAM BAO CAO THUE 224 Người tìm việc 24-04 Hà Nội
  TUYEN SINH LIEN THONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN 168 Tuyển sinh, đào tạo 24-04 Hà Nội
  TUYEN SINH TAI CHUC KINH TE QUOC DAN 146.238 Tuyển sinh, đào tạo 24-04 Hà Nội
  TUYEN SINH LIEN THONG DAI HOC Y - DUOC 514 Tuyển sinh, đào tạo 24-04 Hà Nội
  TS TRUNG CAP Y DUOC PHU THO +Y DUOC HA NOI 639 Tuyển sinh, đào tạo 21-04 Hà Nội