iconV
search
Trang chủ Tuyển sinh, đào tạo ::

TUYEN SINH LIEN THONG DAI HOC, TAI CHUC, TRUNG CAP

1.HIEN NAY CHUNG TOI DANG CO LOP LIEN THONG TU CAO DANG LEN DAI HOC TRUONG DH KINH TE QUOC DAN,TRUONG DH KINH TE KY THUAT HA NOI,BUU CHINH VIEN THONG, DAO TAO HE CHINH QUY.
YEU CAU: TOT NGHIEP CAO DANG TAI CHUC HOAC CAO DANG CHINH QUY
THOI GIAN HOC 1,5NAM
GOM CAC KHOA: KE TOAN, NGAN HANG, CONG NGHE THONG TIN.

2.TRUONG DH KINH DOANH VA CONG NGHE HA NOI,TRUONG DH BUU CHINH VIEN THONG VA VIEN DAI HOC MO, TRUONG DH CONG DOAN, DAO TAO TU TRUNG CAP LEN DAI HOC HE CHINH QUY
THOI GIAN HOC 2.5 NAM
GOM CAC KHOA: KE TOAN, NGAN HANG, CONG NGHE THONG TIN

3.TRUNG CAP KE TOAN VA TAI CHINH NGAN HANG, TRUONG DAI HOC KINH TE KY THUAT HA NOI, THOI GIAN HOC 02 NAM, HOC XONG CO THE LIEN THONG LEN CAO DANG

4.VA TAI CHUC KINH TE QUOC DAN,BUU CHINH VIEN THONG,DH KINH TE KY THUAT HA NOI.
THOI GIAN HOC 4 NAM
TUYEN SINH HET NGAY 10/01/2009
HO SO BAN TAI VAN PHONG TUYEN SINH LIEN HE SO DT:0988825889
DIA CHI:GIANG VO-BA DINH-HA NOI
Đăng tại Hà Nội ngày 26-12-2008. Đã được xem 295 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng nguyenhungcuong
Liên hệ qua email hungcuong80vn@yahoo.com
Điện thoại 045532791
Di động 0988825889
Những tin mới đăng nhất của nguyenhungcuong Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  Bán chung cư B6C khu đô thị Nam Trung Yên 1 Chung cư 20-06 Hà Nội
  Cần bán xe ô tô ford escape 1 Ôtô, xe máy 19-12 Hà Nội
  Bán xe ford escape màu trắng 1 Ôtô, xe máy 07-11 Hà Nội
  bán xe ô tô ford escape đời 2011 1 Ôtô, xe máy 02-11 Hà Nội
  Bán xe kia forte 1 Ôtô, xe máy 26-10 Hà Nội