iconV
search
Trang chủ Tuyển sinh, đào tạo ::

TUYÊN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH+KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUONG HOC VIEN TAI CHINH, KINH TE QUOC DAN, CONG DOAN, BUU CHINH VIEN THONG TUYEN SINH LIEN THONG TU CAO DANG LEN DAI HOC HE CHINH QUY
HOC BAN NGAY VAO GIO HANH CHINH
RIENG CONG DOAN HOC BUOI TOI
THOI GIAN HOC 1.5 NAM
YEU CAU: TOT NGHIEP CAO DANG CHINH QUY
TRUONG CONG DOAN, KINH DOANH VA CONG NGHE, VIEN DAI HOC MO DAO TAO LOP LIEN THONG TU TRUNG CAP LEN DAI HOC HE CHINH QUY THOI GIAN HOC 2.5 NAM
HOC VAO BUOI TOI CAC NGAY TRONG TUAN
THOI GIAN TUYEN SINH HET NGAY 10/03/2009
LIEN HE VPTS SO DIEN THOAI: 01663940983
Đăng tại Hà Nội ngày 17-03-2009. Đã được xem 183.038 lần

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG
Người đăng Send an Instant Message thanh hoang
Liên hệ qua email thanhhoangh@rocketmail.com
Điện thoại 01663940983
Di động 01663940983
Những tin mới đăng nhất của thanh hoang Danh mục Ngày đăng Nơi đăng
  TUYÊN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI ... 182.038 Tuyển sinh, đào tạo 17-03 Hà Nội
  TUYEN SINH TAI CHUC HOC VIEN TAI CHINH+KINH TE ... 632 Tuyển sinh, đào tạo 17-03 Hà Nội
  TUYEN SINH TRUNG CAP DUOC 518 Tuyển sinh, đào tạo 17-03 Hà Nội